Externe Links

Op deze pagina kunt u doorklikken naar de website van een andere organisatie.

Gemeente:
gemeente Zeevang
gemeente Edam-Volendam              

Collecterooster 2021 

Dorpsraden gemeente Zeevang:
dorpsraad Beets
dorpsraad Kwadijk
dorpsraad Middelie
dorpsraad Oosthuizen

Informatie over dijkverzwaring
Stichting Zuyderzeedijk
e-mail: contact@stichtingzuyderzeedijk.nl

Hoogheemraadschap

Schademeldingen aardbeving:  https://www.nam.nl/nieuws/2018/report-damage-after-earthquake-near-warder-noord-holland.html

Wijkagente Gemeente Edam-Volendam
0900-8844
Wanda Allebes ; wanda.allebes@politie.nl

Calamiteiten Nummers Botulisme

Hoogheemraadschap (gratis nummer) 0800-1430
Gemeente Edam-Volendam 0299-398398
Staatsbosbeheer; Bob de Wolf 06-22235373