Notulen

Notulen van de vergaderingen

Hier kunt u de notulen van de gehouden vergaderingen terugvinden en eventueel downloaden.
Zo kunt u altijd terug lezen wat er in de vergaderingen besproken en besloten is.
image-notulen

Notulen 2021

Notulen vergadering 31 augustus 2021

Notulen 2020

Notulen vergadering 13 januari 2020

Notulen vergadering 9 maart 2020

Notulen 2019

Notulen vergadering 14 jan 2019

Notulen vergadering 11 maart 2019

Notulen vergadering 1 juli 2019

Notulen vergadering 9 september 2019

Notulen vergadering 4 november 2019

Verslag Dorpsraden overleg 27 november 2019

Notulen 2018

Notulen vergadering 08 januari 2018

Notulen vergadering 19 februari 2018

Notulen vergadering 7 mei 2018

Notulen vergadering 18 juni 2018

Notulen vergadering 1 oktober 2018

Notulen vergadering 12 november 2018

Notulen 2017

Notulen vergadering 16 januari 2017

Notulen vergadering 6 maart 20177

Notulen jaarvergadering 24-04-2017

Notulen vergadering 12 juni 2017

Notulen vergadering 28 augustus 2017

Notulen vergadering 9 oktober 2017

Notulen vergadering 27 november 2017

Notulen 2016

Notulen vergadering 11 januari 2016

Notulen vergadering 22 februari 2016

Notulen vergadering 23 mei 2016

Notulen vergadering 4 juli 2016

Notulen vergadering 29 augustus 2016

notulen-vergadering-10-oktober-2016

Notulen vergadering 21 november 2016

Notulen 2015

Notulen dorpsraad 12 januari 2015

Notulen vergadering 23 februari 2015

Notulen jaarvergadering 30 maart 2015

Notulen vergadering 11 mei 2015

Notulen dorpsraad 15 juni 2015

Notulen vergadering 24 augustus 2015

Notulen vergadering 5 oktober 2015

Notulen vergadering 16 november 2015

Notulen 2014

Notulen dorpsraad 27 januari 2014

Notulen jaarvergadering 10 maart 2014

Notulen vergadering 26 mei 2014

Notulen vergadering 7 juli 2014

Notulen vergadering 1 september 2014

Notulen dorpsraad 6 oktober 2014

Notulen 2013

Notulen dorpsraad 14 januari 2013

Notulen dorpsraad 15 april 2013

Notulen vergadering 17 mei 2013

Notulen dorpsraad 19 augustus 2013

Notulen dorpsraad 23 september 2013

Notulen dorpsraad 11 november 2013

Notulen dorpsraad 16 december 2013

Notulen 2012

Notulen dorpsraad 6 februari 2012

Notulen gezamenlijke dorpsraden van Zeevang 14 februari 2012

Notulen dorpsraad 19 maart 2012

Notulen dorpsraad 7 mei 2012

Notulen vergadering 17 mei 2013

Notulen dorpsraad 25 juni 2012

Notulen dorpsraad 3 september 2012

Notulen dorpsraad 23 september 2013

Notulen dorpsraad 22 oktober 2012

Notulen dorpsraad 3 december 2012