Vergaderingen

De vergaderingen in 2019 zijn gepland op:

  • 14 januari
  • 11 maart
  • 13 mei (jaarvergadering)
  • 01 juli
  • 09 september
  • 04 november

Onze vergaderingen vinden plaats in café De Oude School en we starten om 20.00 uur.

Alle vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. De agenda van de eerstvolgende vergadering kunt u hieronder raadplegen.

Op 13 mei was onze JAARVERGADERING ; hieronder kunt u de stukken die op deze avond behandeld zijn nog eens rustig lezen.

Agenda jaarvergadering 13 mei 2019

Notulen jaarvergadering 26 maart 2018

Financieel verslag 2018

Jaarverslag 2018.1

Activiteitenplan 2019

Duurzaamheid – Gemeente Edam Volendam

Top