Wie zijn wij

Even voorstellen

Het bestuur van Dorpsraad Warder telt 9 leden en is in 2005 opgericht met als belangrijkste doelen:
1) bevorderen van het leefklimaat door goede communicatie tussen bewoners onderling en het gemeentebestuur
2) vormen van draagvlak om vraagstukken die voor het dorp van belang zijn te coördineren en in overleg op te lossen
3) een informatiebron zijn voor bewoners van Warder en het gemeentebestuur

De functies van het bestuur bestaan uit:

  • De voorzitter
  • De secretaris
  • De penningmeester

Daarnaast kent het bestuur nog 6 algemene bestuursleden.


wie-zijn-wij-foto

Voorzitter: Jan de Jong
Adres: Warder 55
Telefoon: 401831

Secretaris: Wim Schoenmaker
Adres: Warder 98
Telefoon: 401959
Email: info@dorpsraadwarder.nl

Penningmeester: Tiddo Valk
Adres: Warder 80
Telefoon: 403630

Bestuurslid: Piet Visser
Adres: Warder 78
Telefoon: 401147

Ans_KonijnBestuurslid AED: Ans Konijn
Adres: Warder 113
Telefoon: 403217

Top