DIJKVERZWARING

DIJKVERZWARING

In bijgaand document “Zienswijze DORPSRAAD” kunt u de zienswijze van de Dorpsraad nalezen.

Zienswijze DORPSRAAD

Tot 24 januari bestaat de mogelijkheid om individueel of als vereniging/stichting een eigen zienswijze in te dienen.
Dit is zeer belangrijk want als u geen zienswijze indient heeft u geen recht van spreken meer.
Neem contact op met leden van de dorpsraad voor meer informatie.

Hieronder ter informatie en inspiratie ook nog de zienswijze die door onze voorzitter op persoonlijke titel wordt ingediend.

Zienswijze bewoners Warder 143

en voor uw eigen gebruik een “concept zienswijze” om via WORD verder uit te werken.
Tevens nog een handreiking met aandachtspunten en pijnpunten.

CONCEPT Bezwaar Dijkversterking

Handreiking zienswijze                  pijnpunten Dijkversterking

Kijk voor meer informatie ook op: https://www.markermeerdijken.nl/markermeerdijken/heintjesbraak-en-warder_42656