DIJKVERZWARING

DIJKVERZWARING

19 februari

Raad van State in Den Haag

Klik op de link voor meer informatie:

190219 februari zitting Raad van State in Den Haag over de dijkversterking

In bijgaand document “Zienswijze DORPSRAAD” kunt u de zienswijze van de Dorpsraad nalezen.

Zienswijze DORPSRAAD

en voor uw eigen gebruik een “concept zienswijze” om via WORD verder uit te werken.
Tevens nog een handreiking met aandachtspunten en pijnpunten.

CONCEPT Bezwaar Dijkversterking

Handreiking zienswijze                  pijnpunten Dijkversterking

Kijk voor meer informatie ook op: https://www.markermeerdijken.nl/markermeerdijken/heintjesbraak-en-warder_42656

Top