Vergaderingen

De vergaderingen zijn gepland op WOENSDAGavond:

01 februari

22 maart

10 mei (jaarvergadering)

28 juni

30 augustus

25 oktober

06 december

31 januari 2024

Alle vergaderingen starten om 20:00 uur en worden gehouden in De Oude School te Warder.

De agenda voor de eerstvolgende vergadering staat een aantal dagen voor de vergadering hieronder.

JAARVERGADERING OP WOENSDAG 10 MEI; hieronder de documenten.

Agenda jaarvergadering 10 mei 2023

Jaarverslag 2022

Jaarcijfers 2022

Activiteitenplan 2023

Jaarcijfers Begroting 2024